Download Firmware Android 7.1.2 stock firmware for Z69 Plus TV Box
DOWNLOAD FIRMWARE ANDROID 7.1.2 STOCK FIRMWARE FOR Z69 PLUS TV BOX

Download Firmware Android 7.1.2 stock firmware for Z69 Plus TV Box

 

Bản Firmware Được Upload Bởi Dịch Vụ Sửa Android Tv Box 3D House 

Thông Tin Firmware Android Box
Lưu trữ: z69Plus_3G_7.1_0824
Mẫu: Hộp Z69 Plus TV
Kích thước tệp hình ảnh: 967 MB
Nền: Amlogic S912
Tên Firmware Android Box : z69Plus_3G_7.1_0824.img

Chú ý
 Vui lòng không cập nhật phần mềm trừ khi bạn biết bạn đang làm gì, bạn thực sự muốn nó hoặc nó là hoàn toàn cần thiết. Bản cập nhật phần mềm đôi khi có kết quả tồi, như gạch thiết bị của bạn, tạm thời hoặc vĩnh viễn. Quá trình cập nhật firmware được thực hiện hoàn toàn tự chịu rủi ro. Trước khi cố gắng cập nhật phần vững, hãy sao lưu dữ liệu của bạn.
Bài viết này giúp bạn? Nếu vậy, xin vui lòng cho tôi biết trong một bình luận những gì bạn nghĩ về nó.

 

0708096600